Máy bơm nước thải tự động phao báo mức song song cánh cắt rác Ebara DFJ

-