Máy bơm nước bán chân không Pentax CAM 200 (1.5 kW)

-