Sự liên hệ về lưu lượng giữa các công trình cấp nước và phương pháp xác định dung tích bể chứa, đài phun nước phần 2

07/11/2016

         

 

Dung tích đài nước và bể chứa

Wd = (Wdh)1 + (Wcc)10ph (m3)

Wd = (Wdh)2 + Wbt + (Wcc)3h (m3)

          Trong đó:

Wd , Wd Là dung tích đài nước, bể chứa tính bằng mét khối (m3)

(Wdh)1, (Wdh)2 Là dung tích điều hòa của đài nước, bể chứa tính bằng mét khối (m3).

(Wcc)10ph, (Wcc)3h Là dung tích nước dự trữ chữa cháy lấy bằng lượng nước chữa cháy trong 10 phút đối với đài nước và 3h đối với bể chứa (m3).

Wbt Lưu lượng dung cho bản thân trạm xử lý, lấy bằng 5 – 10% công suất của trạm (m3)

          Theo phương pháp bảng thống kê, đầu tiên ta chọn giờ dốc sạch nước, thường là sau  thời gian dài lấy nước liên tục, nước trong bể chứa và đài cạn sạch và coi bằng 0. Từ đó tính lượng nước còn lại trong bể và đài trong từng giờ. Lượng nước lưu lại lớn nhất sẽ là dung ch điều hòa của bể và đài. Nếu sau khi tính toán cột nước còn lại có trị số âm thì chứng tta chn giờ dốc cạn nước chưa đúng. Khi đó ta chỉ cần cng 2 giá trị: giá trị dương lớn nhất và giá trị âm lớn nhất theo giá trị tuyệt đối là tìm được (Wdh)1  (Wdh)2

          Ví dụ về xác định dung tích điều nước giới thiệu ở bảng 5.

          Bng 5. Bảng xác định dung tích điều hòa của đài nước bằng % Qn

 

 

Giờ ngày đêm

Nước tiêu thụ

Nước bơm

Nước vào đài

Nước ra đài

Nước còn lại

trong đài

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

3

3,2

2,5

2,6

3,5

4,1

4,5

4,9

4,9

5,6

4,9

4,7

4,4

4,1

4,1

4,4

4,3

4,1

4,5

4,5

4,5

4,8

4,6

3,3

2,5

2,5

2,5

2,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

-

-

-

- 1

0,4

-

-

-

-

-

-

0,1

0,4

0,4

0,1

0,2

0,4

-

-

-

-

-

1,2

0,5

0,7

-

0,1

-

-

-

0,4

0,4

1,1

0,4

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,1

-

1,9

1,2

1,2

1,1

2,1

2,5

2,5

2,1

1,7

0,6

0,2

0

0,1

0,5

0,9

1,0

1,2

1,6

1,6

1,6

1,6

1,3

1,2

2,4

 

         Công ty TNHH Viking Thái Bình Dương chuyên phân phối máy bơm công nghiệpmáy bơm gia đìnhmáy bơm nước tăng ápmáy bơm nước thảimáy phun sươngmáy bơm phun sươngbơm định lượngthi công cấp thoát nướcthi công cứu hỏamáy thổi khímáy khuấyđĩa phân phối khígiá thể vi sinhống phân phối khímáy ép bùn gạt rác.

Điện thoại: 046 686 8283

Website: http://bomchinhhang.vn/

Emai: Sales@bomchinhhang.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: