Máy bơm nước ly tâm lưu lượng Pentax CH 150 – 300

-