Máy bơm nước giếng khoan Sealand JB200 (1.47kW)

-