Máy bơm nước bán chân không Pentax Inox 100/52 (740W)

-