Máy bơm nước bán chân không Pentax CAM 100 (750W)

-