Động cơ giảm tốc (máy khuấy) Sumitomo Cyclo CNVM

-